AU74676
hg38 / GRCh38
J-FTA68491
Male
Coverage: 45.78% Average Depth: 48

FTDNA Big Y (vcf)

Türkiye
Gaziantep/Türkiye
Türk
Bilinen tüm atalar Türk ve hepsi Türkiye'de yaşadılar.© 2020-2023 TheYtree.com